DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

15

146

Dương Thành Trung

Hà Nội

0

147

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

13

148

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

3

149

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

7

150

Ngô Kim Đồng

Phú Yên

16

151

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

9

152

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

5

153

Phạm Hoàng Tuấn Dũng

TP HCM

4

154

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

24

155

Vũ Thiên Vũ

Đồng Nai

2

156

Nguyễn Trung Hiếu

Bến Tre

9

157

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

7

158

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

3

159

Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội

0

160

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

9

161

Vũ Minh Đức

Hà Nội

4

162

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

5

163

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

19

164

Lê Châu Đạo

Phú Yên

8

165

Nguyễn Hiền Thanh

Hậu Giang

2

166

Thào Thị Minh Tâm

Lào Cai

5

167

Triệu Quang Hùng

Quảng Nam

7

168

Lê Huy Long

Hà Nội

12

169

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

16

170

Phan Quang Phong

Cần Thơ

0

171

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

15

172

Nguyễn Văn Châu

Trà Vinh

0

173

Phạm Đình Thành

Hà Nội

0

174

Lý Trung Hậu

Trà Vinh

12

175

Nguyễn Tiến Khương

Hà Nội

0

176

Nguyễn Thanh Hùng

Gia Lai

9

177

Vũ Phi Long

Sơn La

11

178

Vũ Hồng Kỳ

Hà Nội

0

179

Nguyễn Cường

Bến Tre

6

180

Ngô Quang Hưng

Hà Nội

8