DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Phan Minh Huân

TP HCM

7

110

Trần Hữu Cường

Đồng Nai

8

111

Trần Văn Hồng

Phú Yên

13

112

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

2

113

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

6

114

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

8

115

Ong Thế Sĩ

Bắc Giang

1

116

Bùi Văn Sơn

Hà Nội

7

117

Phan Xuân Nguyên

Gia Lai

1

118

Đỗ Thành Nhân

Tây Ninh

2

119

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

10

120

Trần Anh Khoa

Bình Thuận

0

121

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

18

122

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

5

123

Trịnh Đình Tùng

Hà Nội

1

124

Tống Trần Sơn

TP HCM

7

125

Nguyễn Tùng Dương

Hà Nội

4

126

Lê Minh Tân

TP HCM

2

127

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

3

128

Bùi Gia Phú

Tiền Giang

13

129

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

0

130

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

17

131

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

8

132

Duong Cong Bao

Lạng Sơn

4

133

Nguyễn Ngọc Ga ( Ga Ga )

Lâm Đồng

8

134

Nguyễn Duy Đông

Thái Bình

16

135

Huỳnh Quí Lộc

Cần Thơ

9

136

Võ Văn Bông

Bình Dương

12

137

Hồ Thanh Thoan

Quảng Trị

12

138

Nguyễn Văn Đạo

TP HCM

4

139

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

3

140

Bùi Đình Nhiễu

Hải Dương

7

141

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

5

142

Lê Huy Anh

TP HCM

11

143

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

3

144

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

13