DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

361

Ngô Đình Hòa

Bình Thuận

9

362

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

5

363

Lê Hữu Dụng

Thái Bình

8

364

Võ Quốc Thanh

TP HCM

1

365

Lê Minh Quốc

Bình Thuận

4

366

Hà Anh Thanh

Thái Bình

20

367

Nguyễn Cao Quý

Đồng Nai

10

368

Trần Công Đạt

Hà Nội

0

369

Công Tiến Thịnh

Hà Nội

20

370

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

21

371

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

20

372

Dương Quang Tín

Lâm Đồng

4

373

Ngô Quang Đức

Sơn La

12

374

Đặng Việt Hùng

Thừa Thiên Huế

10

375

Nguyễn Xuân Chính

Hà Nội

15

376

Phạm Quốc Hưng

Khánh Hòa

5

377

Bạch Ngọc Anh

Lâm Đồng

20

378

Dương Việt Tú

Hà Nội

2

379

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

8

380

Đinh Nho Lý

Hà Tĩnh

10

381

Lê Việt Khánh

Hà Nội

24

382

Pham Van Hai

TP HCM

4

383

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

6

384

Lê Trung Kiên

Yên Bái

9

385

Do Huu Tien

TP HCM

12

386

Trần Đình Thương

Bình Thuận

8

387

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

15

388

Nguyễn Ngọc Cường

Nghệ An

8

389

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

17

390

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

6

391

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

7

392

Phạm Trường Thi

Hà Nội

16

393

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

3

394

Lương Nguyễn Thiên Chương

Cần Thơ

16

395

Long Quốc Lâu

Ninh Thuận

15

396

Huỳnh Lê Viễn Duy

Phú Yên

6