DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

2

2

Trần Minh Trung

TP HCM

11

3

Cao Hải Minh

TP HCM

12

4

Ngô Thanh Minh

Thừa Thiên Huế

10

5

Phạm Minh An

Đà Nẵng

1

6

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

12

7

Trần Văn Túy

Bình Thuận

16

8

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

5

9

Đào Vũ Đình Hoàng

TP HCM

15

10

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

24

11

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

7

12

Nguyễn Mạnh Tuấn

Đà Nẵng

6

13

Dương Vĩnh Tuyên

Trà Vinh

5

14

Le Quang Nhut

TP HCM

0

15

Phùng Đức Dũng

Đà Nẵng

7

16

Huỳnh Trang Thượng Vương

Trà Vinh

2

17

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

17

18

Trần Văn Sinh

Vĩnh Phúc

7

19

Nguyễn Tùng Dương

Hà Nội

16

20

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

13

21

Phạm Huy Đằng

Kon Tum

11

22

Lê Châu Đạo

Phú Yên

14

23

Phạm Bằng

Lào Cai

0

24

Hồ Ngọc Bình

TP HCM

10

25

Lương Hoài Linh

Hà Nội

3

26

Nguyễn Văn Mãn

Khánh Hòa

18

27

Phạm Ngọc Long Thiên

TP HCM

0

28

Thành Thế Vinh

Hà Nội

6

29

Trần Hoàng Minh

TP HCM

0

30

Trần Kim Luận

An Giang

0

31

Nguyễn Hữu Thông

Hà Nội

14

32

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

4

33

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

18

34

Giang Sơn Đông

TP HCM

5

35

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

4

36

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

11