THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC TÁC GIẢ ĐÃ GỬI TÁC PHẨM QUA EMAIL

Kính gửi Các tác giả đã gửi ảnh tham gia qua email

Vì lý do các tác giả gửi ảnh qua email (cuocthianhdisanvietnam@gmail.com) rất nhiều, bên cạnh đó tác giả vừa gửi qua email và cũng vừa tự tải ảnh lên website của cuộc thi. Vì vậy, BTC sẽ tiến hành rà soát và sẽ tải ảnh của các tác đã gửi qua email có thời gian gửi trước 12h00 ngày 30/9/2018. Những email đến sau thời gian này BTC sẽ không nhận.

Thời gian BTC tải ảnh tham gia gửi qua email lên website: Từ ngày 1/10/2018  đến ngày 2/10/2018.

Sau ngày 2/10/2018, những tác giả nào đã gửi tác phẩm qua email mà chưa thấy trên danh sách tác giả, vui lòng liên hệ với Mai Vinh - 0263.3700292 để được kiểm tra.

Trân trọng 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 526 tác giả, 58 tỉnh/thành và 4753 tác phẩm