THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM

Vietnam Heritage Photo Awards 2018 tìm kiếm những tác phẩm - những câu chuyện bằng hình ảnh về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đời sống các dân tộc Việt Nam để chia sẻ với độc giả trong và ngoài nước của tạp chí Vietnam Heritage và các ấn bản online, tổ chức triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi phục vụ cộng đồng tại các trung tâm du lịch, bảo tàng và các trường học.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

+ Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh 24/7: Mai Vinh: 02633700292.

THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC TÁC GIẢ ĐÃ GỬI TÁC PHẨM QUA EMAIL

Vì lý do các tác giả gửi ảnh qua email (cuocthianhdisanvietnam@gmail.com) rất nhiều, bên cạnh đó tác giả vừa gửi qua email và cũng vừa tự tải ảnh lên website của cuộc thi. Vì vậy, BTC sẽ tiến hành rà soát và sẽ tải ảnh của các tác đã gửi qua email có thời gian gửi trước 12h00 ngày 30/9/2018. Những email đến sau thời gian này BTC sẽ không nhận.
Thời gian BTC tải ảnh tham gia gửi qua email lên website: Từ ngày 1/10/2018 đến ngày 2/10/2018.

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 1

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 526 tác giả, 58 tỉnh/thành và 4753 tác phẩm

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM

Vietnam Heritage Photo Awards 2018 tìm kiếm những tác phẩm - những câu chuyện bằng hình ảnh về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đời sống các dân tộc Việt Nam để chia sẻ với độc giả trong và ngoài nước của tạp chí Vietnam Heritage và các ấn bản online, tổ chức triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi phục vụ cộng đồng tại các trung tâm du lịch, bảo tàng và các trường học.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

+ Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh 24/7: Mai Vinh: 02633700292.

THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC TÁC GIẢ ĐÃ GỬI TÁC PHẨM QUA EMAIL

Vì lý do các tác giả gửi ảnh qua email (cuocthianhdisanvietnam@gmail.com) rất nhiều, bên cạnh đó tác giả vừa gửi qua email và cũng vừa tự tải ảnh lên website của cuộc thi. Vì vậy, BTC sẽ tiến hành rà soát và sẽ tải ảnh của các tác đã gửi qua email có thời gian gửi trước 12h00 ngày 30/9/2018. Những email đến sau thời gian này BTC sẽ không nhận.
Thời gian BTC tải ảnh tham gia gửi qua email lên website: Từ ngày 1/10/2018 đến ngày 2/10/2018.